Välkommen till

Bjerking & Thörn 

Vi är ett konsultbolag som tillhandahåller husbesiktning och tillhörande tjänster.
Vi utför bland annat överlåtelsebesiktningar, energideklarationer, lägenhetsbesiktningar, uppmätning av boarea, fuktmätning i riskkonstruktion, statusbesiktningar, skadeutredningar, mögelprover, underhållsplaner, entreprenadbesiktningar med mera.

Varför välja oss?

Våra besiktningsmän Martin Bjerking, Oskar Thörn och Jenny Segerström har lång erfarenhet av olika husbesiktningar. Alla våra besiktningsmän är av RISE certifierade besiktningsmän SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers riksförbund). Martin och Oskar är dessutom certifierade energiexperter. Martin sitter sedan 2018 som ordförande för SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning med ansvar för bland annat vidareutbildning, försäkringar med mera och är även styrelseledamot i både FMI (fastighetsmäklarinspektionen) och ARN (allmänna reklamationsnämnden). Oskar är ledamot i SBR:s förbundsstyrelse som ansvarar för SBR:s hela verksamhet i Sverige.

Bjerking & Thörn är ansvarsförsäkrade för samtliga uppdrag via Länsförsäkringar. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

Hur går en besiktning till 

Tjänster