Överlåtelsebesiktning

Hus som säljs bör överlåtelsebesiktigas av en certifierad eller godkänd besiktningsman.
En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick,
​​​​​​​den s k ”undersökningsplikten”.

Vill du vara säker på att besiktningen utförs av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBRs grundutbildning för överlåtelsebesiktning, bör du anlita en
”Besiktningsman SBR”. Bara de som godkänts av SBR får använda denna titel.