Vilka vi är

Bjerking & Thörn grundandes 2022 och är en sammanslagning av tidigare Bo Bjerking Fastighetskonsult AB som grundades 2000 av Bo Bjerking och drivs sedan 2012 av Martin Bjerking samt Oskar Thörn Fastighetskonsult AB som grundades 2018 av Oskar Thörn.
Bo Bjerking Fastighetskonsult AB startades upp med tonvikt på överlåtelsebesiktningar men kom snabbt in på andra områden som energideklarationer,
lägenhetsbesiktningar, statusbesiktningar, skadeutredningar, areamätningar och entreprenadbesiktningar med mera. Oskar Thörn Fastighetskonsult AB har redan från start haft fokus på Överlåtelsebesiktningar och Energideklarationer

Bjerking & Thörn Konsulter AB ägs och drivs av Martin Bjerking och Oskar Thörn.  

​​​​​​​Från och med 2017 sitter Martin med i styrelsen för SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning där han för närvarande är Ordförande för gruppen med ansvar för bland annat ny och vidareutbildning av SBR:s besiktningsförättare. Martin sitter även med i olika försäkringsnämnder och är ledamot i Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Oskar Thörn började sin karriär som energiexpert mellan åren 2011-2012. Därefter så utbildade sig Oskar till besiktningsman och har från 2013 arbetat heltid med överlåtelsebesiktningar och energideklarationer. Oskar är även ansvarig för produktutvecklingen på företaget och sitter som ordförande i SBR:s lokalavdelning i Uppsala samt även som styrelseledamot i SBR:s förbundsstyrelse. 

Jenny Segerström började sin karriär i Anticimex men gick snabbt över till Eklund & Eklund och sen vidare till Besiktningsföretaget innan hon började hos oss på Bjerking och Thörn

Alla våra besiktningsförättare är medlemmar i SBR (Sveriges Byggingenjörer Riksförbund) och är av  Rise certifierade för överlåtelsebesiktning.  Både Oskar och Martin är dessutom certifierade energiexperter 
I dagsläget finns tre anställda i bolaget:​​​​​​​Martin Bjerking

Av RISE certifierad besiktningsman SBR
Av Kiwa certifierad energiexpert
Ordförande SBR:s expertgrupp överlåtelsebesiktning
Ledamot i FMI och ARN

Oskar Thörn

Av RISE certifierad besiktningsman SBR​​​​​​​
​Av RISE certifierad Energiexpert
Ordförande SBR:s lokalavdelning i Uppsala ​​​​​​​
Ledamot i SBR:s Förbundsstyrelse

Jenny Segerström

Av RISE certifierad besiktningsman SBR​​​​​​​